Forma pomocy, z jakiej można skorzystać w gabinecie psychologa Łukasza Błaszczaka

https://www.psychoterapeutapoznan.art

Forma wsparcia, z jakiej można skorzystać w gabinecie psychologa Łukasza Błaszczaka to psychoterapia metodą ISTDP. W głównej mierze psychoterapeuta poznań koncentruje się nad tym, by wśród pacjentów rozbudzić motywację do zrozumienia swoich uczuć. Niemały nacisk terapeuta położył na spersonalizowane ukierunkowanie do wszystkich klientów, działając z maksymalnym poziomem zaangażowania. Specjalista oferuje psychoterapię indywidualną i konsultacje psychologiczne.

+Reklama+

https://www.psychoterapeutapoznan.art